มารุจัง http://dugdig.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=03-05-2010&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=03-05-2010&group=7&gblog=10 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลจากการทำตา 2 ชั้นและเก็บถุงใต้ตาวันที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=03-05-2010&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=03-05-2010&group=7&gblog=10 Mon, 03 May 2010 11:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-09-2009&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-09-2009&group=4&gblog=12 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสรุป ของความพยายาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-09-2009&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-09-2009&group=4&gblog=12 Fri, 11 Sep 2009 9:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-02-2008&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-02-2008&group=4&gblog=11 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-02-2008&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-02-2008&group=4&gblog=11 Mon, 11 Feb 2008 16:16:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-02-2008&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-02-2008&group=4&gblog=10 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-02-2008&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-02-2008&group=4&gblog=10 Fri, 01 Feb 2008 21:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=8&gblog=3 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=8&gblog=3 Sat, 02 Jan 2010 18:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=10-12-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=10-12-2009&group=8&gblog=2 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปงาน Bangkok Street Show กันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=10-12-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=10-12-2009&group=8&gblog=2 Thu, 10 Dec 2009 18:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-12-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-12-2009&group=8&gblog=1 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[จามบอกเหตุ ทำนายการจาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-12-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-12-2009&group=8&gblog=1 Tue, 29 Dec 2009 12:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=30-04-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=30-04-2010&group=7&gblog=9 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลจากการทำตา 2 ชั้นและเก็บถุงใต้ตาวันที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=30-04-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=30-04-2010&group=7&gblog=9 Fri, 30 Apr 2010 17:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-04-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-04-2010&group=7&gblog=8 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลจากการทำตา 2 ชั้นและเก็บถุงใต้ตาวันที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-04-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=29-04-2010&group=7&gblog=8 Thu, 29 Apr 2010 17:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=7 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลจากการทำตา 2 ชั้นและเก็บถุงใต้ตาวันที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=7 Tue, 27 Apr 2010 17:11:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=6 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อตัดสินใจทำตา 2 ชั้น และเก็บถุงใต้ตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=27-04-2010&group=7&gblog=6 Tue, 27 Apr 2010 17:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=7&gblog=5 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[สักวัน ฉันจะหายดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=02-01-2010&group=7&gblog=5 Sat, 02 Jan 2010 18:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2009&group=7&gblog=4 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[เต็มใจจะสูญเสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2009&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2009&group=7&gblog=4 Sun, 06 Dec 2009 16:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาเถิดนะหัวใจของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=01-12-2009&group=7&gblog=3 Tue, 01 Dec 2009 19:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-11-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-11-2009&group=7&gblog=2 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือใคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-11-2009&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-11-2009&group=7&gblog=2 Sat, 14 Nov 2009 9:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-11-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-11-2009&group=7&gblog=1 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเก็บรักษาใจตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-11-2009&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-11-2009&group=7&gblog=1 Fri, 13 Nov 2009 15:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=23-03-2010&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=23-03-2010&group=6&gblog=4 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องสำอางตัวใหม่จาก Shu เชิญสาวก Shu เลยจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=23-03-2010&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=23-03-2010&group=6&gblog=4 Tue, 23 Mar 2010 18:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-03-2010&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-03-2010&group=6&gblog=3 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[เว็บน่าสนใจ สำหรับความงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-03-2010&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=13-03-2010&group=6&gblog=3 Sat, 13 Mar 2010 10:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=16-09-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=16-09-2009&group=6&gblog=2 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมมัน เอาไว้ทอดไข่หรือจ๊ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=16-09-2009&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=16-09-2009&group=6&gblog=2 Wed, 16 Sep 2009 16:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-09-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-09-2009&group=6&gblog=1 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมเสีย อารมณ์เสีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-09-2009&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=14-09-2009&group=6&gblog=1 Mon, 14 Sep 2009 9:55:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=19-01-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=19-01-2008&group=4&gblog=9 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=19-01-2008&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=19-01-2008&group=4&gblog=9 Sat, 19 Jan 2008 19:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=07-01-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=07-01-2008&group=4&gblog=8 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=07-01-2008&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=07-01-2008&group=4&gblog=8 Mon, 07 Jan 2008 9:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=7 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 4 ตอน 2 ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=7 Fri, 28 Dec 2007 9:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=6 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=28-12-2007&group=4&gblog=6 Fri, 28 Dec 2007 8:43:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 Tue, 11 Dec 2007 10:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=4 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=11-12-2007&group=4&gblog=4 Tue, 11 Dec 2007 9:58:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2007&group=4&gblog=3 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว ภาคต่อครั้งที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=06-12-2007&group=4&gblog=3 Thu, 06 Dec 2007 21:35:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=2 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงเวลาอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=2 Tue, 04 Dec 2007 20:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=1 http://dugdig.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังจากหายหน้าหายตาไปนานมากกกกกกกก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dugdig&month=04-12-2007&group=4&gblog=1 Tue, 04 Dec 2007 11:27:49 +0700